Žákovská atletika

Atletický oddíl v Uherském Hradišti pořádá nábor žáků do atletiky.
Začátky žákovských tréninků jsou v pondělí, středu a pátek v 15.30, v úterý ve 14.45 a ve čtvrtek ve 14.15. Můžete přijít na atletický stadion v Uherském Hradišti nebo
se domluvit na mob. 728312664 s Janem Horákem, který atletické tréninky vede.
V letošním roce budou závodit družstva starších žáků a žákyň ročník narození
1997-98, družstva mladších žáků a žákyň roč. 1999-2000 a přípravky, tedy děti narozené v roce 2001 a mladší.
První kontrolní závody proběhnou ve středu 18.4.2012 a další středu 25.4.2012. Bude zařazen běh, skok a hod.
Oficiální závody začínají 1.5.2012 –  žáci poběží dvanáctiminutovku v rámci Slovácké hodinovky. 2.5.2012 taktéž na stadionu v UH se uskuteční první kolo mladšího žactva
a současně krajský přebor mladšího žactva. 15.5.2012 1. kolo staršího žactva a současně krajský přebor žactva staršího. Přípravky pojedou 3.5.2012 do Valašského Meziříčí.