Zpráva z úseku rozhodčích za rok 2011

Rozhodčí

V našem oddíle máme evidováno celkem 77 rozhodčích, z toho je:
1 ústřední
11 rozhodčích 1. třídy,
21 rozhodčích 2. třídy a
44 rozhodčích 3. třídy.

 Závody

V roce 2011 se na našem atletickém stadionu uskutečnilo 17 závodů, z toho bylo:

6  okresní – Olympiáda mateřských škol, okresní kolo Poháru Českého rozhlasu, CORNY středoškolského poháru, víceboj O pohár starosty města, okresní přebor přípravek, Olympiáda speciálních škol,

9  krajských – Slovácká hodinovka, soutěže družstev II. ligy mužů a žen,  krajské přebory přípravek a staršího žactva, krajské kolo Poháru rozhlasu a  CORNY poháru, Trojboje a oštěpařský mítink, finale MMaS družstev mladšího žactva,

2   celostátní – Memoriály a Slovácký běh.

 Účast rozhodčích na závodech

V letošní sezóně se do závodů zapojilo jen 35 rozhodčích!, což je o mnohem méně než v minulých letech.

Nejvyšší účast byla zaznamenána při tradiční Hodinovce, Memoriálech (spojených s Olympic hopes a krajskými přebory) a na Slováckém Běhu.  Velmi malý počet rozhodčích musel zvládnout i ligová kola mužů a žen, několikrát jsme uvítali pomoc z jiných oddílů. Průměrná účast na závodech byla letos výrazně slabší než dříve.

Méně obsazené jsou odpolední žákovské závody a nejslabší účast bývá na dopoledních školních závodech, které jsou však posíleny pomocníky ze základní či střední školy tak, že šest až deset našich rozhodčích zajistí kvalitní průběh těchto soutěží.

Zapojení rozhodčích:

stoprocentní účast měli pánové Stanislav Gajdošík a startér Jaroslav Sabák, spolehlivými oporami byli manželé Božena a Vladimír Horákovi, Jan Vávra se sestrou Vendulkou a manželé Michalíkovi. Krom výše uvedených se do rozhodování podle svých možností zapojovali: Zdeněk Petrášek, manželé Mojžišovi, Lubomír Tomeček, Libor Milička, Olga Petrášková a Antonín Bilavčík.

Mnohem slabší účast zaznamenali: Pavel Hašek, Markéta a Jiří Ondruškovi, Danuše Kutálková, bratři Hájkovi, Ivoš Ressler, ale i dosud aktivní závodnice Magda Kubíková, Lenka Brázdilová, Eva a Vendula Kolářovy, Katka Chvilíčková… Mnozí, v minulosti dobří a perspektivní rozhodčí, se letos zapojili buď jen velmi málo, nebo vůbec. Na druhou stranu máme ještě takové, kteří na stadion chodí a pomáhají, jen dosud neprodělali povinné školení (Kočendovi, zdravotnice Eva Weisová s manželem, správce Ungermann aj.).

Neustále vzdorující všem školením je i Jan Horák, který má mnoho let propadlou licenci rozhodčího, a neměl by být za rozhodčího považován, je přesto nedílnou součástí téměř všeho dění.

Významnou skupinku tvoří ti, kteří se z pracovních, zdravotních či jiných důvodů zapojili do činnosti jen jednou či dvakrát (Rudko Kuboši, Klára a Jaroslav Zapletalovi, Jana Kluková, Jar. Šojdrová…).

Školení

V tomto roce se nám nepodařilo uspořádat žádné školení. Ani už několik let plánované školení 2. třídy, ani se nikdo nezúčastnil školení 1. třídy. Zájemců o zvýšení kvalifikace máme dost, jak na druhou, tak první třídu a proto budeme usilovat o jejich proškolení v roce následujícím.

Vybavení stadionu

Všechno nářadí, náčiní, doskočiště i sektory jsou velmi dobře vybaveny, stejně jako v minulých letech.

Plán do příštího roku

Pokračovat v dobré úrovni rozhodování na závodech všech stupňů.

I v následujícím roce budeme nabírat a školit další rozhodčí nebo obesílat naše rozhodčí na školení a semináře všech tříd. Nutným se jeví zapojovat stále více odpovědných osob do elektronických systémů měření a zpracování dosažených výsledků.

Všem rozhodčím patří dík za jejich větší či menší zapojení se do činnosti a těšíme se na další spolupráci v roce následujícím.

V Uherském Hradišti, 31. 12. 2011                                      Hana Smetanová