Příspěvky

Atletický klub TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště

členství příspěvek
Aktivní členové
   přípravka, mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři, dospělí  2000,-
Členové
   trenéři, veteráni, funkcionáři, přispívající 500,-
   rozhodčí 200,-

Způspb placení příspěvku – elektronicky
Účet: 676568253 / 0300
Variabilní symbol: 01
Specifický symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
Zpráva pro příjemce (povinné): Jméno a příjmení atleta

Zaplacením příspěvku jste automaticky pojištěni proti úrazu (ne proti ztrátám). Úhrada příspěvků je povinná pro každého člena AC.

U sourozenců, každý další hradí pouze 50% ze stanovené výše příspěvků.

Neplatící člen nemůže využívat služeb trenéra a také nemá povolen vstup do šaten, sprch a posilovny.

Za výběr příspěvků jsou odpovědni trenéři jednotlivých kategorií a trenéři disciplin. Za evidenci zaplacených příspevků zodpovídá Lenka Brázdilová.

Příspěvky se musí zaplatit do 31.1.2018.

vedení atletického klubu

.

Print Friendly, PDF & Email