Příspěvky

Výše členského příspěvku pro rok 2020 byla stanovena na 3 000,- Kč.


Způsob placení příspěvku – elektronicky:
Účet: 123-328760257 / 0100
Variabilní symbol: 2020
Zpráva pro příjemce (povinné): Příjmení, Jméno, celé datum narození (např.: Novák, Jan, 21.3.2009)

Pouze na základě správně uvedených údajů může být platba identifikována a přiřazena členovi oddílu.

Příspěvky se musí zaplatit do 6.12. 2019.

vedení atletického klubu

.

Print Friendly, PDF & Email